• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Laboratorium

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej>>>>tabela

 

 

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce pobrania próbki

Golejów

Jejkowice

Jejkowice

Centrum

Nowiny Wartość dopuszczalna *
KEN

Niewiadomska

Główna Tęczowa

Chabrowa

Data poboru próbki 10.11.2021 22.02.2021 10.11.2021 16.11.2021 16.11.2021
Symbol Z Z KR

SUW

HY
Analiza fizyko-chemiczna
Parametr/jednostka          
Zapach/smak A/A A/A A/A A/A A/A akceptowalny
Przewodność [μS/cm]

461,0

173,1 158,2 591,0 346,0 2500
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,10 7,24 7,01 6,50 6,95 6,5-9,5
Barwa [mg Pt/l]

0,5

5,5

1,5 0,2 0,2 15
Mętność [NTU] 0,361 0,766 0,512 0,209 0,135 1
Żelazo [μg Fe/l] 90 130 180 <30 40 200
Mangan [μg Mn/l]

25

12 10 <10 <10 50
Twardość [mmol Ca+Mg/l] NB NB NB 2,70 NB 0,6-5,0
Chlor wolny [mg Cl2/l] 0,02 0,008 0,03 0,05 0,04 0,3
Amoniak [mg NH4/l] NB NB

NB

0,08

NB 0,5
Azotyny [mg NO2/l] NB

NB

NB 0,027 NB 0,5
Glin [μg Al/l] NB

NB

NB 48 NB 200
Analiza bakteriologiczna
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Bakterie Escherichia coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22ºC w 1 ml próbki po 72h [jtk] 4 3 0 0 0 200

 

Opis symboli i odnośników:  
SPC - stały punkt czerpalny 
KR - punkt harmonogramowy 
HY - hydrofornia 
Z - zasilanie - sieć magistralna  
 
jtk - jednostka tworząca kolonię 
NW - nie wykryto 
NB - nie badano 
 
* zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)