• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Operator Sprzętu Specjalistycznego

Zatrudnimy pracowników

 na stanowisko robotnicze :

Operator Sprzętu Specjalistycznego

(Miejsce pracy : Rybnik )

Dział Sieci Wodno – Kanalizacyjnej -Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej


Oferujemy :

 

 • bardzo dobre warunki pracy , w tym bhp,
 • możliwość kształcenia - kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz przystąpienie do PPE na bardzo korzystnych warunkach po wymaganym okresie zatrudnienia ,
 • dobry pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą, wypoczynku dzieci i młodzieży , itp).

 

Główny zakres obowiązków :

 • czyszczenie, udrażnianie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, usuwanie awarii i zatorów, itp. na sieci kanalizacyjnej.
 • obsługa zabudowy specjalistycznej zamontowanej na samochodzie do czyszczenia kanalizacji.
 • konserwacja, przeglądy i remonty na eksploatowanej przez Spółkę sieci i obiektach kanalizacyjnych.

Wymagania :

 • prawo jazdy kat. B, C, mile widziane E;
 • zdolność do pracy III zmianowej w systemie harmonogramowym

 

Oferta winna zawierać oświadczenie o treści:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PWiK sp. z o.o z siedzibą w Rybniku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji….” . Ponadto informujemy, że Administratorem danych osobowych jest PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62 . Dane zbierane są tylko i wyłącznie dla potrzeb rekrutacji. Powyższa zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

 

Oferty zawierające cv oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres :
PWiK Sp. z o. o. w Rybniku, ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik lub pocztą elektroniczną
na adres : rekrutacja@pwik-rybnik.pl w terminie do 01.12.2023 z dopiskiem „Operator Sprzętu ”.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi drogą telefoniczną lub mailową jedynie na wybrane przez nas oferty oraz prawo do odstąpienia od dalszego etapu rekrutacji bez podania przyczyny. Nadsyłanych ofert nie zwracamy.