PWiK Rybnik , informuje, że w związku z wymianą sieci wodociągowej, mogą występować utrudnienia w dojeździe do posesji, a także może wystąpić obniżone ciśnienie do braku wody włącznie.

1. Rybnik ul. Buhla

2. Rybnik ul. Karola Miarki, Prosta, Wąska, Zakątek

3. Rybnik ul. Ks. Szwedy

4. Rybnik ul. Chrószcza / Rudzka

5. Rybnik ul. Ks. Jośki / Broniewskiego

6. Rybnik ul. Wyzwolenia

Za wszelkie utrudniania przepraszamy naszych odbiorców.