• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Informacje ogólne

E-BOK załóż konto>>> zaloguj się>>>

 

 

 

 • Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek – środa : 7:00 do 15:00

- czwartek – piątek 7:00 do 18:00

Numery telefonów:

tel. 32 43 280 00 - centrala

tel. 32 43 280 81, 32 43 280 82 – sprawy techniczne

tel. 32 43 280 83, 32 43 280 84 – faktury za wodę i ścieki, umowy, windykacja, reklamacje, informacja ogólna

tel. 32 42 23 681 – Dyspozytor (zgłaszanie awarii)

 

email: bok@pwik-rybnik.plpwik@pwik-rybnik.pl

 

Adres pocztowy: PWiK Sp. z o.o. ul., Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik

 

W siedzibie Spółki wpłat za usługi PWiK można dokonywać bez dodatkowych opłat we WPŁATOMATACH znajdujących się:

1. Wpłatomat znajdujący się na parterze budynku administracyjnego jest  dostępny w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, tj.:

- od poniedziałku do środy w godz. 7.00 – 15.00

- od czwartku do piątku w godz. 7.00 do 18.00

Płatność kartą płatniczą lub gotówką

2. Wpłatomat znajdujący się od strony podjazdu i parkingu dla osób niepełnosprawnych będzie dostępny 7 dni w tygodniu przez całą dobę

Płatność wyłącznie kartą płatniczą.

 

 

 • Zachęcamy do korzystania z platformy e-BOK: https://ebok.pwik-rybnik.pl/ . Platforma daje dostęp do Państwa faktur, informacji o zużyciu wody, umożliwia przesyłanie zgłoszeń dotyczących naszych usług.

 

 • Stan podlicznika ogrodowego lub na dodatkowym źródle poboru wody można zgłosić poprzez formularz elektroniczny:

formularz elektroniczny - zgłoszenie stanu podlicznika>>>

 

 • Zachęcamy do korzystania z e-faktur,

formularz akceptacji e-faktury>>>

 

 • Warto również skorzystać z usługi SMS – info. Zgoda na otrzymywanie bieżących informacji o wystawionej fakturze, pracach na sieci, czy awariach znajduje się w poniższym formularzu elektronicznym

formularz - usługa SMS-info>>>

 

 • Reklamacje można zgłaszać również poprzez poniższy formularz elektroniczny

formularz reklamacyjny>>>

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT

i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z naszych usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia/umowy

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usług oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług

 

 

 

Biuro Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku tworzy zespół pracowników, którzy dzięki swoim kwalifikacjom i doświadczeniu zapewniają Klientom pełną i rzetelną informację na temat usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku. Dzięki ich pomocy wszelkie załatwiane sprawy staną się prostsze.

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa : 07:00 – 15:00
- czwartek, piątek : 07:00 do 18:00UWAGA: W holu głównym budynku administracyjnego PWiK Sp. z o.o. w Rybniku znajduje się
WPŁATOMAT, za pośrednictwem którego można dokonywać wpłat przez całą dobę 7 dni w tygodniu - płatność wyłącznie kartą płatniczą.

W Biurze Obsługi Klienta uzyskacie Państwo informacje oraz załatwicie następujące sprawy:


Stanowisko IV
Tel. 032/4328000
- informacje ogólne o świadczonych przez przedsiębiorstwo usługach
- zlecenia: wywozu nieczystości wozami asenizacyjnymi, czyszczenia kanalizacji, analizy laboratoryjnej
- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Stanowisko III
Tel. 032/4328000
- Faktury za dostawę wody i odprowadzanie ścieków 
- Przyjmowanie zleceń na montaż wodomierza do rozliczania ilości wody bezpowrotnie straconej
- windykacja

Stanowisko II
Tel. 032/4328000
- Zgłoszenie przyłącza wod.-kan. do odbioru technicznego
- Zlecenie wykonania wcinki do sieci PWIK
- Zlecenie wykonania przyłącza wod.-kan
- reklamacje.

Stanowisko I
Tel. 032/4328000
- Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- Wykonywanie projektów przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
- Uzgodnienia branżowe

Kierownik BOK Karolina Wacławiec
Tel. 032/4328087

Szanowni Klienci
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku informuje o możliwości umówienia wizyty w Biurze Obsługi Klienta drogą elektroniczną. Nowe rozwiązanie stanowi duże ułatwienie dla Klienta, który sam dokonuje wyboru godziny spotkania unikając w ten sposób oczekiwania w kolejce.
Zapraszamy do skorzystania z tego udogodnienia