Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  Prawo Budowlane mająca na celu usprawnienie przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.  Nowelizacja ustawy przewiduje również zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Aby ułatwić Państwu przejście kolejnych etapów procedury wprowadziliśmy do naszej oferty usług dodatkowych możliwość wykonania przyłącza wod./kan. w całości przez PWiK Rybnik – zaczynając od wydania warunków technicznych poprzez opracowanie dokumentacji technicznej aż po roboty budowlane - informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu: 32 43 280 81-82 lub mailowo – zapytania na adres: bok@pwik-rybnik.pl

Od listopada – stanowisko doradztwa technicznego

9 listopada br. uruchomiliśmy również stanowisko doradztwa technicznego w Biurze Obsługi Klienta. Zapewniamy kontakt telefoniczny, mailowy oraz możliwość wideo rozmowy w celu uzyskania kompleksowej informacji na temat dokumentacji technicznej podłączenia.

Dane kontaktowe:

  1. Telefon: 32 43 280 85
  2. Adres a-mail: doradztwo-techniczne@pwik-rybnik.pl
  3. Wideo rozmowa – poprzez aplikację ZOOM – po otrzymaniu linku/zaproszenia do rozmowy w poniższych godzinach pracy doradcy technicznego:

Od poniedziałku do czwartku – 7:00 do 15:00

Piątek – 7:00 do 13:00

Wszelkie pytania – nie tylko w zakresie podłączania nieruchomości do sieci wod./kan. można również zgłaszać do Biura Obsługi Klienta:

  1. Telefonicznie pod nr telefonu: 32 43 280 00
  2. Mailowo na adres: bok@pwik-rybnik.pl
  3. Pocztą tradycyjną na adres: PWiK Sp. z o.o. w Rybniku ul. Pod Lasem 62 44-210 Rybnik
  4. Wideo rozmowa – po ustaleniu terminu z pracownikiem BOK telefonicznie lub mailowo.
  5. Korzystając ze skrzynki na korespondencję w holu głównym budynku administracyjnego w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół Biura Obsługi Klienta