Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku uprzejmie informuje, iż od miesiąca sierpnia 2022 roku do faktur za wody i/lub ścieki w wersji papierowej nie będą załączane blankiety wpłat.

W przypadku dokonywania płatności za powyższe należności w placówkach pocztowych lub innych realizujących tego typu usługi, potwierdzenie wpłaty będzie wydawane przez ww. placówki. Powyższa zmiana związana jest z działaniami proekologicznymi podejmowanymi systematycznie przez naszą Spółkę w zakresie ochrony zasobów naturalnych, w tym lasów jako bogactwa naturalnego podlegającego szczególnej ochronie.

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku od kilku lat wdraża rozwiązania mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czego przejawem jest między innymi zachęcanie Państwa do skorzystania z faktur elektronicznych.

Liczymy na Państwa zrozumienie – jednocześnie, w przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym Biurem Obsługi Klienta – tel. 324328083, 434328084.