W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie jakości  wody w sieci wodociągowej informujemy, że woda dostarczana przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku jest bezpieczna. Regularne badania jakości wody w sieci wodociągowej prowadzone przez nasze Laboratorium, jak i przez Sanepid potwierdzają, iż wszystkie parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są spełnione. Działania, o których mowa w otrzymanych przez Spółkę zapytaniach to działania standardowe prowadzone o tej porze roku przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach na sieci magistralnej.