W końcu wszyscy możemy cieszyć się z pięknej pogody. Aura sprzyja aktywnemu wypoczynkowi na łonie natury, jak i pracom w naszych przydomowych ogródkach. Coraz więcej naszych odbiorców korzysta z podlicznika ogrodowego do rozliczania poboru wody bezpowrotnie zużytej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina, że pomniejszanie należności za ścieki jest możliwe tylko w przypadku posiadania wodomierza ogrodowego zarejestrowanego w bazie odbiorców PWiK. Jak to zrobić? Procedura jest prosta: wodomierz ogrodowy należy zamontować na instalacji wewnętrznej jako podlicznik wodomierza głównego w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajdzie się zawór czerpalny do podlewania. Wszystkie szczegółowe warunki montażu dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa: www.pwik-rybnik.pl w zakładce: obsługa klienta/gospodarka wodomierzowa. Szczegółowych informacji udzielają również koleżanki z naszego Biura Obsługi Klienta (tel. 324328000). 

Aktualnie czas oczekiwania na oplombowanie licznika ogrodowego lub montaż radiowego wodomierza ogrodowego może nieco się wydłużyć z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków klientów w tej sprawie. 

Należy wskazać, że odbiorca usług wszystkie prace instalacyjne realizuje we własnym zakresie. Dotyczy to również kosztów zakupu, naprawy i legalizacji wodomierza. Po zainstalowaniu wodomierza ogrodowego PWiK Rybnik dokonuje oplombowania licznika i rozpoczyna rozliczanie jego wskazań. Taki tok postępowania warunkują zapisy art. 27 ust 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.