SKĄD SIĘ BIERZE WODA W KRANIE?


Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna w przypadku klientów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku, którymi są mieszkańcy Rybnika, Jejkowic oraz Gaszowic. W zależności od tego gdzie dostarczamy wodę, pochodzi ona z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach (woda powierzchniowa), PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. Oddział w Rybniku (woda podziemna) oraz własnych ujęć wody podziemnej, którym dysponuje PWiK w Rybniku – na ulicy Tęczowej oraz na ulicy Rajskiej.

W przypadku wody pozyskiwanej z ujęcia przy ul. Tęczowej mamy do czynienia z wodą, która uzyskała status wody źródlanej nadawany przez Państwowy Zakład Higieny. Ciekawostką jest, iż w czasach gdy działał w Rybniku browar,  na bazie tej wody warzono rybnickie piwo.

Woda z ujęcia zlokalizowanego przy ul Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach, przed wpuszczeniem do sieci wodociągowej musi zostać oczyszczona, czyli uzdatniona. To skomplikowany proces, który postaramy się opisać po kolei wierząc, że świadomość na ten temat pomoże użytkownikom docenić tak powszechny dostęp do skarbu, jakim jest woda.
 

Woda zasilająca stację uzdatniania wody przy ul. Rajskiej czerpana jest z trzech studni głębinowych i jak większość wód głębinowych w Polsce zawiera duże ilości żelaza i manganu, dlatego musi być oczyszczona czyli uzdatniona do parametrów zgodnych z wymaganiami prawnymi. Proces uzdatniania wody przebiega w pięciu etapach. 

1. Woda surowa wypompowana ze studni, systemem rurociągów kierowana jest na wieże aeracyjne gdzie jest intensywnie napowietrzana. Natlenianie wody powoduje przemiany (utlenianie) związków żelaza do postaci prostszej do usunięcia oraz podnosi się pH wody, co wzmacnia efekty dalszego oczyszczania.

2. Następnie strumień wody kierowany jest do zbiorników wody surowej. Na tym etapie dodawane są reagenty, które wiążą niepożądane substancje w większe cząsteczki łatwiejsze do usunięcia - proces ten nazywamy koagulacją.

3. Kolejny etap oczyszczania polega na oddzieleniu zanieczyszczeń. Woda trafia do zbiorników gdzie znajdują się membrany ultrafiltracyjne, które składają się z wielu porowatych włókien. Średnica pora takich membran to 0,04 µm oznacza to, że wszystkie cząstki i substancje zawieszone w wodzie w tym bakterie i wirusy są zatrzymywane.

4. Tak oczyszczona woda jest dezynfekowana i kierowana do zbiorników wody czystej.

5. Przed wtłoczeniem do sieci woda jest jeszcze raz poddawana dezynfekcji za pomocą lampy UV.
 

Cały proces uzdatniania na stacji uzdatniania wody przy ul. Rajskiej jest szczegółowo monitorowany – również przez nasze laboratorium na ulicy Rudzkiej w Rybniku, co zapewnia bezpieczną i zdrową wodę w naszych kranach.