22 marca przypada Światowy Dzień Wody. Tematem tegorocznej edycji święta jest przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją. Globalna kampania "BĄDŹ ZMIANĄ" ma zachęcić ludzi do podejmowania działań w swoim życiu, aby zmienić sposób, w jaki korzystają, konsumują i zarządzają wodą.

Warto zdać sobie sprawę, że:

  • jedna na cztery osoby – 2 miliardy ludzi na całym świecie – nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej,
  • Prawie połowa światowej populacji – 3,6 miliarda ludzi – nie ma bezpiecznych warunków sanitarnych.
  • Na całym świecie 44 procent ścieków z gospodarstw domowych nie jest bezpiecznie oczyszczanych. (UN-Water 2021).

Tymczasem zmiany klimatu sieją spustoszenie w naturalnym obiegu wody. Zanieczyszczenie gazami cieplarnianymi nadal rośnie do rekordowych poziomów, ogrzewając światowy klimat do niebezpiecznych poziomów. Pogarsza to klęski żywiołowe związane z wodą, wybuchy epidemii, niedobory wody i susze, powodując jednocześnie szkody w infrastrukturze, produkcji żywności i łańcuchach dostaw.

Temat tegorocznego Światowego Dnia Wody przypomina nam o kosztach, jakie ponoszą miliardy ludzi pozbawionych dostępu do bezpiecznej wody i urządzeń sanitarnych.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody przypomina nam o naszych indywidualnej i zbiorowej roli w ochronie i zrównoważonym użytkowaniu wody.

E-LEKCJA DOSTĘPNA W DNIACH 22 - 24 MARCA>>>

Aby przybliżyć skalę globalnych problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przygotowaliśmy e-lekcje dla uczniów szkół podstawowych, do obejrzenia której zapraszamy w dniach 22 - 24.03.2023 r. Poniższy link będzie aktywny w podanym terminie.

Przejdź do lekcji>>> e-lekcja - Bądź zmianą!

Serdecznie zapraszamy!