PWiK Sp z o.o. w Rybniku informuje wszystkich odbiorców że od 1 grudnia 2022 ruszyła akcja "wymiana legalizacyjna wodomierza głównego", wymiany będą obejmowały następujące dzielnice :

Boguszowice, Chwałowice, Czernica, Łuków Śl., Gaszowice, Jejkowice, Kamień, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Wrębowa, Popielów, Radziejów,Centrum, Stodoły, Chwałęcice, Wielopole, Grabownia.

Nasi pracownicy posiadają imienne identyfikatory oraz poruszają się oznakowanymi samochodami.

Prosimy zatem o udostępnienie dojścia do wodomierza głównego w celu jego wymiany.

Przypominamy że obowiązek wymiany legalizacyjnej wodomierza głównego który, kwalifikuje się do wymiany z powodu kończącej się cechy legalizacyjnej  wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i odbywa się bezpłatnie.