PWiK Sp z o.o. w Rybniku informuje wszystkich odbiorców że od 1 grudnia 2023 rozpoczyna się akcja "wymiany legalizacyjnej wodomierzy głównych", wymiany będą obejmowały następujące dzielnice :

Boguszowice, Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Kłokocin

Nasi pracownicy posiadają imienne identyfikatory oraz poruszają się oznakowanymi samochodami.

Prosimy zatem o udostępnienie dojścia do wodomierza głównego w celu jego wymiany.

Z uwagi na to, iż do wymiany przeznaczona jest duża liczba liczników, pracownicy PWiK Rybnik zapukają do drzwi w poszczególnych lokalizacjach, a w przypadku gdy nie zastaną nikogo pod danym adresem zostawią informację z prośbą o kontakt w celu umówienia terminu wymiany licznika.

Przypominamy że obowiązek wymiany legalizacyjnej wodomierza głównego który, kwalifikuje się do wymiany z powodu kończącej się cechy legalizacyjnej  wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i odbywa się bezpłatnie.

Szczegółowy wykaz ulic objętych powyższym planem wymian:

ul. Boguszowicka, ul. Brzeziny Miejskie, ul. Buchalików, ul. Cyprysowa, ul. Fabryczna, ul. gen. Szeptyckiego, ul. Gotartowicka, ul. Gronowa, ul. Sienkiewicza, ul.J. Karskiego, ul. Jasna, ul. Jemiołowa, ul. Jesienna, ul. Jutrzenki, ul. K. Baczyńskiego, ul. K. Miarki, ul. Kłokocińska, ul. Komunalna, ul. Kosynierów, ul. ks. P. Pośpiecha, ul. Ligocka, ul. M. Rejewskiego, ul. Mokra, ul. Nowomiejska, ul. Partyzantów, ul. Pochyła, ul. Pogodna, ul. Przejazdowa, ul. Przyjaźni, ul. Radosna, ul. Rajska, ul. Rycerska, ul. Rybna, ul. Samotna, ul. Sołtystwo, ul. Spokojna, ul. S. Małachowskiego, ul.Stara, ul. S. Żeromskiego, ul. Strażacka, ul. Studzienna, ul. Szybowcowa, ul. Urocza, ul. Wąska, ul. włościańska, ul. Wolna, ul. X. Dunikowskiego, ul. Zakątek, ul. Zapłocie, ul. Zbożowa, ul. Zgodna, ul. Ziemska, ul. Ziołowa, ul. Zuchów, ul. Żniwna, ul. Żorska.