Zbliżają się ciepłe miesiące. Coraz więcej użytkowników wody wykorzystuje ją na cele ogrodowe oraz napełnianie basenów. Podczas napełniania basenów warto pamiętać o ważnych zasadach, które pomogą w utrzymaniu wysokiej jakości wody. 

 

Warto pamiętać, aby napełnianie basenów, jak i podlewanie przydomowych ogródków odbywało się w godzinach wczesnoporannych lub wieczornych, kiedy obciążenie sieci wodociągowej jest najniższe. Ponadto basen nalezy napełniać umiarkowaną strugą wody w celu uniknięcia zwiększonych prędkości przepływu wody w sieci.

 

PWiK Rybnik przypomina również, że w przypadku napełniania basenów wodą wodociągową zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków możliwe jest wyłącznie w sytuacji opomiarowania poboru podlicznikiem ogrodowym (czytaj dalej>>>>)