Ciepłe, letnie dni skłaniają nas do wyjścia z domu i spędzenia czasu na zewnątrz. Dbamy o nasze ogródki i korzystamy z basenów ogrodowych. Warto przypomnieć o zasadach, które pomogą w utrzymaniu wysokiej jakości wody. 

Korzystne jest , aby napełnianie basenów i podlewanie przydomowych ogródków odbywało się w godzinach wczesno porannych lub wieczornych, kiedy obciążenie sieci wodociągowej jest najniższe. Ponadto basen należy napełniać umiarkowaną strugą wody w celu uniknięcia zwiększonych prędkości przepływu wody w sieci.

 

PWiK Rybnik przypomina również, że w przypadku napełniania basenów wodą wodociągową zwolnienie z opłaty za odprowadzanie ścieków możliwe jest wyłącznie w sytuacji opomiarowania poboru podlicznikiem ogrodowym zgłoszonym do użytku i oplombowanym przez PWiK Rybnik.