Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku przypomina mieszkańcom oraz administratorom budynków o obowiązku zabezpieczenia wodomierzy i instalacji wodociągowych przed zamarznięciem.

W okresie zimowym należy:

  • utrzymywać dodatnią temperaturę w pomieszczeniach, w których zamontowane są wodomierze poprzez dogrzanie, uszczelnienie okien i drzwi,
  • odpowiednio zabezpieczyć przewody wodociągowe przebiegające przez nieogrzewane pomieszczenia,
  • zabezpieczyć wodomierz za pomocą otuliny poliuretanowej, styropianu lub innych materiałów,
  • jeżeli wodomierz znajduje się w studzience - zabezpieczyć pokrywę studzienki wodomierzowej materiałami izolacyjnymi,
  • odwodnić instalacje wodociągowe używane latem.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do uszkodzenia wodomierza oraz przyłącza wody, a w przypadku zalania pomieszczeń spowodować poważne straty materialne.

Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza, prosimy o zgłoszenie awarii na jeden z numerów:

Dyspozytor: 32 43 280 19

Biuro Obsługi Klienta: 32 43 280 83

email: bok@pwik-rybnik.pl