Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku zachęca do skorzystania z usługi opróżniania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Usługa wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub z przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana przez PWiK Rybnik odbywa się nowoczesnymi pojazdami asenizacyjnymi, co zapewnia profesjonalne, a więc skuteczne i szybkie opróżnianie szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszt jednorazowego wykonania usługi wynosi 233 zł netto.

Szczegółowe
informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 32 432 80 84 lub mailowo pod adresem: bok@pwik-rybnik.pl