Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Folder informacyjny dotyczący rezultatów projektu realizowanego dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach.>>>>CZYTAJ FOLDER>>>>>