1. „Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ścieków celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki”

 

2. „Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów naterenie działalności PWiK sp. z o.o. w Rybniku”

 

3. „System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik”

 

Czytaj >>>>

 

ENGLISH VERSION>>>