• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Uproszczona procedura przyłączeniowa do nieruchomości

Uproszczona Procedura przyłączeniowa nieruchomości

do kanalizacyjnej sanitarnej ze studzienki znajdującej się na terenie posesji
 
I. Warunki techniczne włączenia do kanalizacji
- należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych włączenia do kanalizacji sanitarnej –BOK STANOWISKO NR 1 (druk do pobrania nr 2)

II. Wykonawstwo
  1. Przyłącze wykonywane przez PWiK 
- Zlecenie wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej od studzienki do budynku/przyłącza kanalizacyjnego – BOK STANOWISKO NR 2 ((druk do pobrania: nr 20)
- złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków- BOK STANOWISKO NR 4 ( druk do pobrania nr 11)

2. Przyłącze wykonane przez firmę zewnętrzną
- zlecenie wykonania nadzoru nad włączeniem do urządzenia kanalizacyjnego na podstawie wypełnionego druku zlecenia, do którego należy dołączyć oświadczenie wykonawcy lub osoby nadzorującej – BOK STANOWISKO NR 2 ( do pobrania druk nr 18)
- wypełnić wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków- BOK STANOWISKO NR 4 ( druk do pobrania nr 11)

Po wykonaniu robót inwestor winien zlecić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą odcinka kanalizacji – na podstawie Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r.dz.u.nr 89 poz.414/z późn.zm/Art.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku braku studzienki kanalizacyjnej na terenie posesji istnieje również uproszczona procedura podłączenia się do studzienki znajdującej się na sąsiedniej działce. Wymagane jest dostarczenie zgody właściciela z sąsiedniej działki.