• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki

 

TARYFY STAWEK I OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE 
OD 05.06.2018 r. do 04.06.2021 r.

 

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę dla odbiorców na całym terenie działalności PWiK
Sp. z o.o. w Rybniku:

 

Wyszczególnienie

Cena

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena 1 m³

dostarczonej wody

5,10

5,51

5,16

5,57

5,27

5,69

zł/m³

cena wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody

 

 

Tabela 2. Wysokość cen za odbiór ścieków dla odbiorców na całym terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:

 

Wyszczególnienie

Cena

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena 1 m³ odprowadzonych ścieków

8,75

9,45

8,79

9,49

8,82

9,53

zł/m³

cena wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

Tabela 3.a Wysokość stawek opłat abonamentowych w zakresie usług dostarczania wody na całym terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:

 

Wyszczególnienie

Cena

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena netto

Cena

 z VAT

Grupa 1

6,05

6,53

6,10

6,59

6,15

6,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zł/okres rozliczeniowy (m-c)/

odbiorcę usług

Grupa 2

5,15

5,56

5,19

5,61

5,23

5,65

Grupa 3

5,75

6,21

5,80

6,26

5,85

6,32

Grupa 4

39,03

42,15

39,94

43,14

39,67

42,84

Grupa 5

38,13

41,18

39,03

42,15

38,75

41,85

Grupa 6

359,81

388,59

368,08

397,53

365,51

394,75

Grupa 7

358,91

387,62

367,17

396,54

364,59

393,76

Grupa 8

8,07

8,72

8,16

8,81

8,24

8,90

Grupa 9

6,28

6,78

6,34

6,85

6,39

6,90

Grupa 10

7,48

8,08

7,56

8,16

7,63

8,24

Grupa 11

41,05

44,33

42,00

45,36

41,76

45,10

Grupa 12

39,26

42,40

40,18

43,39

39,91

43,10

Grupa 13

361,83

390,78

370,14

399,75

367,60

397,01

Grupa 14

360,04

388,84

368,32

397,79

365,75

395,01

Grupa 15

-

-

-

-

-

-

Grupa 16

-

-

-

-

-

-

Grupa 17

-

-

-

-

-

-

Grupa 18

-

-

-

-

-

-

Grupa 19

-

-

-

-

-

-

Grupa 20

-

-

-

-

-

-

Grupa 21

-

-

-

-

-

-

Grupa 22

2,03

2,19

2,06

2,22

2,09

2,26

Grupa 23

1,13

1,22

1,15

1,24

1,17

1,26

Grupa 24

1,73

1,87

1,76

1,90

1,79

1,93

Grupa 25

4,05

4,37

4,12

4,45

4,18

4,51

Grupa 26

2,26

2,44

2,30

2,48

2,33

2,52

 

 

 

Tabela 3.b Wysokość stawek opłat abonamentowych w zakresie usług odbioru ścieków na całym terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:

 

 

Wyszczególnienie

Cena

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena netto

Cena

 z VAT

Cena netto

Cena

 z VAT

Grupa 1

9,67

10,44

9,71

10,49

9,77

10,55

zł/okres rozliczeniowy (m-c)/

odbiorcę usług

 

Grupa 2

8,77

9,47

8,80

9,50

8,85

9,56

Grupa 3

9,37

10,12

9,41

10,16

9,47

10,23

Grupa 4

76,27

82,37

77,10

83,27

77,07

83,24

Grupa 5

75,37

81,40

76,19

82,29

76,15

82,24

Grupa 6

845,25

912,87

854,84

923,23

893,68

965,17

Grupa 7

844,35

911,90

853,93

922,24

892,76

964,18

Grupa 8

-

-

-

-

-

-

Grupa 9

-

-

-

-

-

-

Grupa 10

-

-

-

-

-

-

Grupa 11

-

-

-

-

-

-

Grupa 12

-

-

-

-

-

-

Grupa 13

-

-

-

-

-

-

Grupa 14

-

-

-

-

-

-

Grupa 15

11,69

12,63

11,77

12,71

11,86

12,81

Grupa 16

9,90

10,69

9,95

10,75

10,01

10,81

Grupa 17

11,10

11,99

11,17

12,06

11,25

12,15

Grupa 18

78,29

84,55

79,16

85,49

79,16

85,49

Grupa 19

76,50

82,62

77,34

83,53

77,31

83,49

Grupa 20

847,27

915,05

856,90

925,45

895,77

967,43

Grupa 21

845,48

913,12

855,08

923,49

893,92

965,43

Grupa 22

2,03

2,19

2,06

2,22

2,09

2,26

Grupa 23

1,13

1,22

1,15

1,24

1,17

1,26

Grupa 24

1,73

1,87

1,76

1,90

1,79

1,93

Grupa 25

-

-

-

-

-

-

Grupa 26

-

-

-

-

-

-

 

 

Odbiorca usług - ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków, rozliczanego za pomocą wodomierza lub lokalowego lub urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody lub nieopomiarowanego, rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt).

 

Stawka opłaty abonamentowej naliczana jest z zastosowaniem jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych.

 

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody lub odebranych ścieków.

 

 Miesięczna stawka opłaty abonamentowej naliczana jest dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków, rozliczanego za pomocą wodomierza głównego lub lokalowego lub urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody lub nieopomiarowanego, rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach, np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy.

 

Charakterystyka grup taryfowych

Grupa taryfowa

 

Opis

Grupa 1-7 odbiorcy, z którymi zawarto umowę na dostawę wody i odbiór ścieków

Grupa 1

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 2

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 3

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy.

Grupa 4

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 5

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0 m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 6

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 7

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 8-14 odbiorcy, z którymi zawarto umowę na dostawę wody

Grupa 8

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 9

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw.  e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 10

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy.

Grupa 11

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 12

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw.  e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 13

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 14

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 15-21 odbiorcy, z którymi zawarto umowę na odbiór ścieków

Grupa 15

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 16

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 17

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach.

Grupa 18

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 19

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 20

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 21

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 22-24 odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i odbiór ścieków

Grupa 22

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 23

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza korzystający tzw.  e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.

Grupa 24

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy.

Grupa 25-26 odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody

Grupa 25

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wyłącznie wody, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 26

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wyłącznie wody, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza korzystający tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa lub w formie usługi invoobill.