• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Taryfy stawek i opłat za wodę i ścieki

 

 

KOMUNIKAT

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62 zgodnie z treścią art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ogłasza wprowadzenie nowych taryf stawek i opłat za wodę i ścieki, które obowiązywać będą od 14 czerwca 2023  na okres 3 lat

 

 

Wysokość cen i stawek opłat

- na okres 3 lat.

 

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

od 1 do 12 miesiąca

od 13 do 24 miesiąca

od 25 do 36 miesiąca

Jednostka

miary

Cena

netto

Cena

brutto

Cena

netto

Cena

brutto

Cena

netto

Cena

brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Grupa 1

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

7,77

8,39

8,30

8,96

8,58

9,27

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

2.

Grupa 2

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

6,84

7,39

7,34

7,93

7,41

8,00

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

3.

Grupa 3

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

7,48

8,08

8,00

8,64

7,89

8,52

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

4.

Grupa 4

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

45,89

49,56

49,81

53,79

49,85

53,84

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

5.

Grupa 5

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

44,96

48,56

48,85

52,76

48,68

52,57

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

6.

Grupa 6

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

462,96

500,00

506,70

547,24

512,27

553,25

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

7.

Grupa 7

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

462,03

498,99

505,74

546,20

511,10

551,99

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

8.

Grupa 8

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

10,58

11,43

11,22

12,12

11,78

12,72

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

9.

Grupa 9

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

8,72

9,42

9,30

10,04

9,44

10,20

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

10.

Grupa 10

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

10,00

10,80

10,62

11,47

10,40

11,23

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

11.

Grupa 11

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

48,70

52,60

52,73

56,95

53,05

57,29

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

12.

Grupa 12

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

46,84

50,59

50,81

54,87

50,71

54,77

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

13.

Grupa 13

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

465,77

503,03

509,62

550,39

515,47

556,71

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

14.

Grupa 14

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

463,91

501,02

507,70

548,32

513,13

554,18

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

15.

Grupa 22

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,81

3,03

2,92

3,15

3,20

3,46

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

16.

Grupa 23

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1,88

2,03

1,96

2,12

2,03

2,19

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

17.

Grupa 24

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,52

2,72

2,62

2,83

2,51

2,71

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

18.

Grupa 25

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

5,62

6,07

5,84

6,31

6,40

6,91

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

19.

Grupa 26

cena za 1 m3 wody

6,95

7,51

7,22

7,80

7,50

8,10

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

3,76

4,06

3,92

4,23

4,06

4,38

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

20.

Grupa 27

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

7,77

8,39

8,30

8,96

8,58

9,27

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

21.

Grupa 28

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

6,84

7,39

7,34

7,93

7,41

8,00

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

22.

Grupa 29

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

45,89

49,56

49,81

53,79

49,85

53,84

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

23.

Grupa 30

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

44,96

48,56

48,85

52,76

48,68

52,57

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

24.

Grupa 31

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

462,96

500,00

506,70

547,24

512,27

553,25

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

25.

Grupa 32

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

462,03

498,99

505,74

546,20

511,10

551,99

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

26.

Grupa 33

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

10,58

11,43

11,22

12,12

11,78

12,72

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

27.

Grupa 34

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

8,72

9,42

9,30

10,04

9,44

10,20

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

28.

Grupa 35

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

48,70

52,60

52,73

56,95

53,05

57,29

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

29.

Grupa 36

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

46,84

50,59

50,81

54,87

50,71

54,77

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

30.

Grupa 37

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,81

3,03

2,92

3,15

3,20

3,46

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

31.

Grupa 38

cena za 1 m3 wody

7,00

7,56

7,27

7,85

7,55

8,15

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1,88

2,03

1,96

2,12

2,03

2,19

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

 

 

 

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

od 1 do 12 miesiąca

od 13 do 24 miesiąca

od 25 do 36 miesiąca

Jednostka

miary

Cena

netto

Cena

brutto

Cena

netto

Cena

brutto

Cena

netto

Cena

brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Grupa 1

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

19,32

20,87

20,77

22,43

22,19

23,97

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

2.

Grupa 2

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

 

stawka opłaty abonamentowej

18,39

19,86

19,81

21,39

21,02

22,70

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

3.

Grupa 3

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

19,03

20,55

20,47

22,11

21,50

23,22

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

4.

Grupa 4

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

154,74

167,12

167,50

180,90

178,46

192,74

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

5.

Grupa 5

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

153,81

166,11

166,54

179,86

177,29

191,47

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

6.

Grupa 6

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1 691,33

1 826,64

1 841,55

1 988,87

1 979,67

2 138,04

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

7.

Grupa 7

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1 690,40

1 825,63

1 840,59

1 987,84

1 978,50

2 136,78

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

8.

Grupa 15

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

22,13

23,90

23,69

25,59

25,39

27,42

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

9.

Grupa 16

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

20,27

21,89

21,77

23,51

23,05

24,89

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

10.

Grupa 17

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

21,55

23,27

23,09

24,94

24,01

25,93

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

11.

Grupa 18

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

157,55

170,15

170,42

184,05

181,66

196,19

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

12.

Grupa 19

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

155,69

168,15

168,50

181,98

179,32

193,67

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

13.

Grupa 20

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1 694,14

1 829,67

1 844,47

1 992,03

1 982,87

2 141,50

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

14.

Grupa 21

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1 692,28

1 827,66

1 842,55

1 989,95

1 980,53

2 138,97

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

22.

Grupa 22

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,81

3,03

2,92

3,15

3,20

3,46

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

23.

Grupa 23

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1,88

2,03

1,96

2,12

2,03

2,19

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

24.

Grupa 24

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,52

2,72

2,62

2,83

2,51

2,71

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

25.

Grupa 27

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

19,32

20,87

20,77

22,43

22,19

23,97

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

26.

Grupa 28

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

18,39

19,86

19,81

21,39

21,02

22,70

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

27.

Grupa 29

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

154,74

167,12

167,50

180,90

178,46

192,74

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

28.

Grupa 30

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

153,81

166,11

166,54

179,86

177,29

191,47

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

29.

Grupa 31

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1 691,33

1 826,64

1 841,55

1 988,87

1 979,67

2 138,04

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

30.

Grupa 32

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1 690,40

1 825,63

1 840,59

1 987,84

1 978,50

2 136,78

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

31.

Grupa 37

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

2,81

3,03

2,92

3,15

3,20

3,46

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

32.

Grupa 38

cena za 1 m3 ścieków

10,15

10,96

10,20

11,02

10,84

11,71

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej

1,88

2,03

1,96

2,12

2,03

2,19

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

 

Okres rozliczeniowy dla wszystkich grup taryfowych określonych w tabeli wynosi jeden miesiąc.

 

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

 

Uwzględniając obszar zasilania w wodę oraz cel poboru wyodrębniono grupy taryfowe charakteryzujące odbiorcę usług. W grupach taryfowych od 27 do 38 wyodrębniono pozostałych odbiorców usług, nieobejmujących  gospodarstw domowych znajdujących się na obszarze zasilania w wodę ze Studni S1 ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, natomiast w grupach taryfowych od 1 do 26 wyodrębniono odbiorców usług: gospodarstwa domowe oraz pozostałych odbiorców z pozostałego obszaru działalności Spółki. Dodatkowo uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strukturę ilości odbiorców
w opracowanych grupach taryfowych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji,  PWiK Sp. z o.o. dokonało podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców:

 

 1.  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy  odbiorców:  

 

Grupa taryfowa

 

Charakterystyka

Grupa 1

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków

z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 2

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi
o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się

w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa,
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 3

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi

o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się

w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 4

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi

o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego

i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 5

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi

o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0 m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający
z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 6

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi
o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 7

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi

o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa,

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 8

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 9

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 10

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni
w zestaw przedpłatowy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 11

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 12

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 13

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty,
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 14

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 22

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody

i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 23

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody

i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza korzystający tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 24

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody
i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 25

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wyłącznie wody, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty,

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 26

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wyłącznie wody, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza korzystający tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez
e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 27

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 28

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 29

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Grupa 30

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0 m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 31

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 32

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 33

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty.

Grupa 34

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 35

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 36

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto umowę jedynie na dostawę wody z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 37

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 38

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza korzystający tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

 

 

 

b. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w ścieki wyodrębniono następujące taryfowe grupy
 odbiorców:

Grupa taryfowa

 

Charakterystyka

Grupa 1

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi
o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się

w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego

i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 2

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi
o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się
w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa,

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 3

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi

o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się
w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni w zestaw przedpłatowy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 4

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi
o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego
i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 5

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi
o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0 m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający

z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 6

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi
o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę

za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 7

Odbiorcy, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi
o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 15

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h
do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub  urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 16

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h
do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 17

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia

w tych normach, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 18

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych  wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 19

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5m³/h nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego
i korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa,

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 20

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego
i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 21

Odbiorcy, z którymi zawarto umowę jedynie na odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza mierzącego obce źródło wody lub urządzenia pomiarowego i korzystający z tzw.

 e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 22

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody
i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 23

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody

i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza korzystający tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 24

Odbiorcy korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody
i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia (ryczałt) lub ilości wody i ścieków określonych w umowie w przypadku braku odniesienia w tych normach np. wyposażeni
w zestaw przedpłatowy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 27

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 28

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o niskim natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0m³/h do max 5,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 29

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Grupa 30

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o średnim natężeniu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 5,0 m³/h, nie więcej niż 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 31

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu przepływu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 32

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska, z którymi zawarto zarówno umowę na dostawę wody jak i odbiór ścieków z zapotrzebowaniem na usługi o dużym natężeniu - suma nominalnego strumienia objętości (Qn, Q3) wodomierzy głównych wynosi powyżej 30,0m³/h, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza, urządzenia pomiarowego, korzystający z tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 37

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza i otrzymujący fakturę za pośrednictwem poczty, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Grupa 38

Pozostali odbiorcy z obszaru zasilania ze Studni ul. Tęczowa lub SUW ul. Rajska korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowę na dostarczanie wody i umowę na odbiór ścieków, rozliczani na podstawie wskazania wodomierza korzystający tzw. e-faktury, która jest udostępniana poprzez e-BOK na stronie internetowej Przedsiębiorstwa, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

 

 

Pliki do pobrania