• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Struktura własności i majątek

Biuletyn Informacji Publicznej
Struktura własności i majątek


Gmina Miasta Rybnik 
1 184 955 udziałów o łącznej wartości 592 477 500,00 zł. 

Gmina Gaszowice 
9 304 udziałów o łącznej wartości 4 652 000,00 zł 

Gmina Jejkowice
3 280 udziałów o łącznej wartości 1 640 000,00 zł


Majątek
Aktywa trwałe Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynoszą: 561.256.168,27 zł w tym: rzeczowe aktywa trwałe: 494.047.237,10 zł.
a) grunty 4.126.804,79 zł
b) budynki i lokale 469.608.971,26 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny 9.387.867,64 zł
d) środki transportu 1.944.233,26 zł
e) inne środki trwałe 476.008,83 zł
f) środki trwałe w budowie 8.503.351,32 zł
 
Kapitał zakładowy
598 769 500,00 zł

Struktura procentowego rozkładu udziałów Spółki
 
Miasto Rybnik 98,95%
Gmina Gaszowice 0,78%
Gmina Jejkowice 0,27%