• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Struktura własności i majątek

Biuletyn Informacji Publicznej
Struktura własności i majątek


Gmina Miasta Rybnik 
1 072 286 udziałów o łącznej wartości 536 143 000,00 zł. 

Gmina Gaszowice 
91 860 udziałów o łącznej wartości 45 930 000,00 zł 

Gmina Jejkowice
35 555 udziałów o łącznej wartości 17 777 500,00 zł


Majątek

Aktywa trwałe Spółki na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 545.476.862,98 zł w tym: rzeczowe aktywa trwałe: 481.040.822,27 zł

a) grunty 4.166.415,64 zł

b) budynki i lokale 452.180.404,39 zł

c) urządzenia techniczne i maszyny 9.918.202,87 zł

d) środki transportu 2.023.427,61 zł

e) inne środki trwałe 347.370,59 zł

f) środki trwałe w budowie 12.405.001,17 zł.

 
Kapitał zakładowy
599 850 500,00 zł

Struktura procentowego rozkładu udziałów Spółki
 
Miasto Rybnik 89,38%
Gmina Gaszowice 7,66%
Gmina Jejkowice 2,96%