• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Tryb działania

Biuletyn Informacji Publicznej
Tryb działania


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023.537 t.j.z poźń. zm.)

2. Decyzję Prezydenta Miasta Rybnika Nr GK: 0153/13/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miasta Rybnika dnia 23 września 2021 r. (Uchwała nr 711/XLIII/2021).

4. Decyzję Wójta Gminy Gaszowice Nr 1 z dnia 9 stycznia 2003 r. 
w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę.

5. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice dnia 19 grudnia 2018 r.(Uchwała Nr BR.0007.3.20.2018).

6. Decyzję Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 stycznia 2003 r. 
w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę.

7. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony
przez Radę Gminy Jejkowice dnia 23 sierpnia 2021 r. (Uchwała Nr BR.0007.XXIX.191.2021)

8. Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz.U.2022.1467 t.j. z późn. zm.).

9. Umowę Spółki z dnia 02.12.99 r. z późń. zm. 

10. Decyzję Wójta Gminy Jejkowice z dnia 17.05.2010 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.

11. Decyzję Wójta Gminy Gaszowice nr GPI 7033/I/2010 z dnia 23.02.2010 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.