• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Krótki rys historyczny

Rybnik już w najdawniejszych przekazach był osadą związaną z gospodarką wodną opartą w znaczącej mierze o połów ryb. Dwa podstawowe cieki wodne: Ruda i Nacyna były od początku eksploatowane dla celów ówczesnej gospodarki miejskiej. U schyłku średniowiecza i XVII wieku gospodarka produkcyjna na obszarze miasta Rybnika opierała się na wykorzystaniu wody jako siły napędowej dla młynów i do produkcji towarów konsumpcyjnych. Różne formy rzemiosła wiązały się również z potrzebą wykorzystania wody. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców odbywało się w oparciu o rzekę Nacynę oraz innych małych ujęć wodnych i małych cieków wodnych funkcjonujących na terenie miasta. Od początku XX wieku rosnąca populacja miasta, prężnie rozwijający się przemysł i rzemiosło wymusiły dynamiczną rozbudowę system zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji może poszczycić się wieloletnia tradycją. Jego początki sięgają roku 1967. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie wody związane z programem budowy kopalń, jaki w tym czasie był realizowany, konieczne było stworzenie rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę tak, by zaopatrzyć w wodę cały powiat rybnicki. Na początku Wodociągi Rybnickie funkcjonowały jako przedsiębiorstwo komunalne, a ostatecznie od marca 2000 roku jako spółka prawa handlowego. System zaopatrzenia Miasta Rybnika oraz Gmin Jejkowice i Gaszowice w wodę oparty jest o źródła:
 
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach
 • PGE S.A Oddział w Rybniku ,
 • PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.,
 • PWiK Sp. z o.o. w Żorach
 • własne ujęcia wody to studnia przy ul. Tęczowej oraz Stacja Uzdatniania Wody w Rybniku-Boguszowicach, ul. Rajska


System ten zapewnia miastu pełne zaopatrzenie w wodę. Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami będąca w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. wynosi 1 168,8km. Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami będącej w eksploatacji PWiK Rybnik: 864,02 km (Miasto Rybnik, Gmina Jejkowice, Gmina Gaszowice).
Firma zaopatruje w wodę i odprowadza ścieki na terenie Miasta Rybnika, Gminy Jejkowice i Gaszowice. System zaopatrzenia w wodę jest oparty o zakupy wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców w latach 2002 do 2010 powstała nowoczesna sieć kanalizacyjna. W tym czasie wybudowano 548 km kanalizacji sanitarnej oraz 68 przepompowni na obszarze 17 dzielnic Rybnika oraz dwóch sąsiednich gmin. Szacuje się, że dzięki projektowi ok. 96% ścieków z powyższego obszaru trafiać będzie do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach.

W celu całkowitego zorientowania na klienta jego potrzeby oraz jakość świadczonych usług przez przedsiębiorstwo PWIK uruchomiło w 2004 roku Biuro Obsługi Klienta, miejsce w którym Klient może załatwiać wszystkie sprawy począwszy od uzyskania warunków technicznych przyłącza poprzez zlecenie robót budowlanych, aż po zawarcie finalnej umowy o zaopatrzenie w wodę, czy odprowadzanie ścieków. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo jest wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Firma może poszczycić się znaczącymi nagrodami i wyróżnieniami, między innymi nieprzerwanie od 2000 roku jest laureatem konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, wielokrotnie Spółka otrzymywała certyfikaty:„Solidna Firma”, „Polski Sukces” . jest zdobywca tytułu „Solidny Pracodawca Śląska 2009”, „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, „Innosilesia 2011 i 2012”, „Czarny Diament”, „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” i wielu innych.