• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków w Rybniku-Orzepowicach przyjmuje i oczyszcza ścieki
z terenu miasta Rybnika oraz gmin Jejkowice i Gaszowice. Powstała w latach 1970-1976,a w roku 2000 przeprowadzono jej kompleksową modernizację.
Oczyszczalnia w Rybniku-Orzepowicach jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną z intensywnym usuwaniem związków biogennych tj.: azotu i fosforu. Oczyszczanie mechaniczne ścieków odbywa się na kratach bębnowych, piaskowniku i osadnikach wstępnych. Do biologicznego stopnia oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego zastosowano system BIODENIPHO polegający na prowadzeniu w reaktorach biologicznych naprzemiennie procesów denitryfikacji i nitryfikacji. Powstające w wyniku oczyszczania ścieków osady poddawane są fermentacji w komorach fermentacyjnych, a wytwarzany biogaz przetwarzany jest na energię elektryczną w układzie kogeneracji oraz spalany w kotłach z przeznaczeniem do ogrzewania wody użytkowej oraz budynku administracyjnego i obiektów technologicznych oczyszczalni.
Oczyszczalnia w Rybniku dzięki realizowanym przez PWIK Sp. z o. o, inwestycjom jest obiektem nowoczesnym o projektowej przepustowości 27 000 m3/d., spełniającym wymogi prawa krajowego i Dyrektyw Unii Europejskiej dla oczyszczalni o wydajności powyżej100 tys. RLM.


Inwestycje w oczyszczalni ścieków Rybnik-Orzepowice:
W roku 2012 w oczyszczalni ścieków w Rybniku zrealizowano projekt celowy dofinansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Zwiększenie redukcji biogenów przez optymalizację procesu biologicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni Rybnik-Orzepowice”. Projekt ten został zrealizowany wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, a jego efektem było spełnienie przez oczyszczalnię Rybnik wymagań stawianych oczyszczalniom powyżej 100 tys. RLM i uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego obowiązującego do 2021r.
W tym samym roku na oczyszczalni ścieków w Rybniku dzięki środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończono modernizację sposobu zagospodarowania biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji. Obecnie jest on wykorzystany w jednostce kogeneracyjnej do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
W roku 2009 rozpoczęliśmy wraz z naszym partnerem naukowym Politechniką Śląską realizację projektu pn: „Innowacyjny Sposób Zagospodarowania Osadów Ściekowych Celem Spełnienia Dyrektywy Unii Europejskiej w Zakresie Ochrony Środowiska i Energetyki”. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.