• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Ujęcie wody na ul. Tęczowej

 

Wysoka jakość wody w Rybniku
Parametry wody dostarczanej do odbiorców w całym obszarze działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku muszą spełniać rygorystyczne zakresy norm zawarte rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Rybnickie wodociągi prowadzą regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody według comiesięcznego harmonogramu. Pobór próbek wody dokonywany jest w miejscach podawania wody z sieci magistralnej GPW do sieci rozdzielczej PWiK, z ujęcia w Stodołach oraz ujęcia przy ul. Tęczowej, ponadto w hydroforniach, w punktach czerpania u odbiorców oraz na końcówkach sieci.

 

Ujęcie wody na ul. Tęczowej
Bardzo dobre parametry wody czerpanej z pierwszego własnego ujęcia PWiK Rybnik ujęcia przy ul. Tęczowej potwierdził również Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w Poznaniu, który  przeprowadził badania oraz dokonał oceny i kwalifikacji rodzajowej rybnickiej wody. Stwierdzono, że jej skład chemiczny i stan mikrobiologiczny wody jest zgodny z wymaganiami określonymi dla wody źródlanej przydatnej do udostępniania w opakowaniach jednostkowych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 (Dz.U. Nr 85 poz.466) przeznaczonej do udostępniania w opakowaniach jednostkowych.
 
Szczegółowe dane na temat jakości wody dostarczanej na terenie Rybnika znajdziecie Państwo w zakładce Laboratorium