• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Wyniki analiz wody

 

 

 

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce pobrania próbki

Rybnik

Centrum

Orzepowice

Nowiny

Centrum Wartość dopuszczalna *
Mikołowska

Skłodowskiej (Wodomat)

Długa Chabrowa

Chrobrego

           
Symbol KR KR KR

HY

KR
Analiza fizyko-chemiczna
Parametr/jednostka          
Zapach/smak A/A A/A A/A A/A A/A akceptowalny
Przewodność [μS/cm]

157

596 153 220 589 2500
Stężenie jonów wodoru (pH)

7,33

6,84 7,30 7,33 6,80 6,5-9,5
Barwa [mg Pt/l]

<0,2

5,1

1,8 0,5 <0,2 15
Mętność [NTU] 0,44 0,80 0,47 0,25 0,33 1
Żelazo [μg Fe/l] <30 30 40 60 <30 200
Mangan [μg Mn/l]

12

<10 <10 16 20 50

Twardość [mmol Ca+Mg/l]

NB NB NB NB 1,72 0,6-5,0
Chlor wolny [mg Cl2/l] 0,06 0,008 NB 0,12 0,06 0,3
Amoniak [mg NH4/l] NB NB

NB

<0,04

<0,04 0,5
Azotyny [mg NO2/l] NB

NB

NB 0,04 0,03 0,5
Glin [μg Al/l] <50

<50

<50 <50 <50 200
Analiza bakteriologiczna
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Bakterie Escherichia coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0

Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk]

0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22ºC w 1 ml próbki po 72h [jtk] 7 NW NW NW NW 200

 

Opis symboli i odnośników:  
SPC - stały punkt czerpalny 
KR - punkt harmonogramowy 
HY - hydrofornia 
Z - zasilanie - sieć magistralna  
 
jtk - jednostka tworząca kolonię 
NW - nie wykryto 
NB - nie badano 
 
* zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)