• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Wyniki analiz wody

 

 

 

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce pobrania próbki

Rybnik - Nowiny

Rybnik - Centrum

Rybnik - Grabownia

Rybnik - Niedobczyce

Rybnik - Popielów Wartości dopuszczalne*
Budowlanych

Skłodowskiej (Wodomat)

Poloczka / Skowronków Niedobczycka

Niepodległości / Źródlana

           
Symbol KR KR Z

KR

Z
Analiza fizyko-chemiczna
Parametr/jednostka          
Zapach/smak A/A A/A A/A A/A A/A akceptowalny
Przewodność [μS/cm]

251

827 465 198 212 2500
Stężenie jonów wodoru (pH)

7,4

6,8 7,5 7,1 7,3 6,5-9,5
Barwa [mg Pt/l]

0,7

<0,2

1,5 0,3 1,5 15
Mętność [NTU] 0,41 0,08 0,611 0,13 0,38 1
Żelazo [μg Fe/l] 100 70 130 80 100 200
Mangan [μg Mn/l]

<10

<10 27 12 14 50

Twardość [mmol Ca+Mg/l]

NB NB 2,2 0,9 1,1 0,6-5,0
Chlor wolny [mg Cl2/l] NB NB 0,08 0,05 0,02 0,3
Amoniak [mg NH4/l] NB <0,04

NB

NB

NB 0,5
Azotany [mg NO3/l] NB

NB

NB NB 0,05 50
Glin [μg Al/l] <50

<50

<50 <50 <50 200
Analiza bakteriologiczna
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Bakterie Escherichia coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0

Enterokoki kałowe w 100 ml próbki [jtk]

0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22ºC w 1 ml próbki po 72h [jtk] 1 16 NW NW NW 200

 

Opis symboli i odnośników:  
SPC - stały punkt czerpalny 
KR - punkt harmonogramowy 
HY - hydrofornia 
Z - zasilanie - sieć magistralna  
 
jtk - jednostka tworząca kolonię 
NW - nie wykryto 
NB - nie badano 
 
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)