• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin Rybnik, Gaszowice i Jejkowice w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.
 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
4. Handel energią elektryczną,
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
6. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
7. Przygotowanie terenu pod budowę,
8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
9. Pozostałe badania i analizy techniczne,
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
 i targowiskami.