• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Nagrody i certyfikaty

Nagrody i certyfikaty otrzymane przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku w 2013 roku


1. INNOSILESIA 2012 - wręczenie nagrody 26.06.2013 r.
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zajęło III miejsce w konkursie INNOSILESIA 2012 pod nazwą „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Park Naukowo-Techniczny „TECHNOPARK GLIWICE” w roku 2012. Wręczenie nagród miało miejsce podczas konferencji regionalnej pod nazwą „Innowacja. Cię rozwija” w dniu 26 czerwca w Chorzowie.
 Uznanie Kapituły konkursu zdobyła współpraca PWiK SP. z o.o. w Rybniku z Politechniką Śląską w Gliwicach w ramach zrealizowanego w 2012 roku projektu: "Inteligentny, zintegrowany system monitorowania i zarządzania siecią wodociągów na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Rybniku."

2. Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju
24 stycznia 2013 r. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Usługa za wdrożenie Systemu Odczytów Radiowych.

 

3. Przedsiębiorstwo Fair Play 2013

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku po raz kolejny uzyskało certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" w tegorocznej edycji programu. Certyfikat potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach. Jego celem jest promocja etyki w działalności gospodarczej, wspieranie rozwoju firm oraz poprawianie wizerunku polskich przedsiębiorstw.
Uroczyste wręczenie certyfikatów miało miejsce w dniu 6 grudnia 2013 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie.

4. Solidna Firma 2012 – wręczenie certyfikatu: luty 2013
Program Solidna Firma od momentu inauguracji w 2002 roku wspiera i promuje rzetelne firmy, zarazem poddając je weryfikacji i tworząc bazę godnych zaufania przedsiębiorstw.
Certyfikat przyznawany za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii
 

5. Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012 - wręczenie dyplomu w lutym 2013 r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku znalazło się w pierwszej dziesiątce Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2012. To przedsięwzięcie realizowane co roku przez Dodatek Strefa Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna ma na celu pokazanie czołówki branży wodociągowo-kanalizacyjnej, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim pokazanie czytelnikom dziennika, opinii publicznej oraz Internautom podstawowych informacji związanych z branżą wodociągowo - kanalizacyjną w naszym kraju. Analizie poddane zostały kwestie techniczne, finansowe oraz współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, prowadzona polityka jakości, jak i zaangażowanie przedsiębiorstwa w pozyskiwanie funduszy unijnych.
 

Nagrody otrzymane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rybniku w 2012 roku
 
 I. KONKURS INNOSILESIA – PAŹDZIERNIK 2012

 

W dniu 10.10.2012 r. w Chorzowie PWiK Sp. z o.o. w Rybniku otrzymało III nagrodę w konkursie INNOSILESIA 2011 w kategorii „współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki” za projekt pod nazwą Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki.
Organizatorami konkursu są: Samorząd Województwa Śląskiego i Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice.
 
II. KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU – GRUDZIEŃ 2012
14 grudnia 2012 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na gali wręczenia nagród w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach otrzymało tytuł
„Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2012” za System odczytów radiowych wodomierzy.
Kapituła konkursu doceniła to pionierskie przedsięwzięcie w zakresie bezprzewodowej transmisji danych pozwalającej na szybkie i komfortowe dla odbiorców usług rozliczanie należności za wodę i ścieki. Zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na:
 • szybki odczyt wyników pomiarów stanu wodomierzy
 • uproszczenie i skrócenie czasu odczytów
 • automatyczną transmisję danych i natychmiastową sygnalizację stanu awaryjnego, np. postoju wodomierza
 • odczyt w dowolnej chwili bez absorbowania klienta 
III. Przedsiębiorstwo Fair Play 2012 – wręczenie certyfikatu grudzień 2012
7 grudnia 2012 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom XV edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Wśród grona laureatów znalazło się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku. Bardzo cieszy nas otrzymanie już po raz trzynasty certyfikatu w konkursie i fakt, że kapituła Programu oraz niezależni audytorzy pozytywnie ocenili działania przedsiębiorstwa.
 
 
 
IV. Solidna Firma 2012 – wręczenie certyfikatu: luty 2013
Program Solidna Firma od momentu inauguracji w 2002 roku wspiera i promuje rzetelne firmy, zarazem poddając je weryfikacji i tworząc bazę godnych zaufania przedsiębiorstw.
Certyfikat przyznawany za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii.
 
 


 
Nagrody otrzymane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rybniku w 2010 roku

 
I. Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" - grudzień 2010
Działający od 1998 r. program ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm
w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe wykazując uczciwość i wierność zasadom "fair play" w biznesie.
W roku 2010 PWiK Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku uczestniczące po raz 10 w programie uzyskało Certyfikat:
 „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2010.

 

II. Konkurs "POLSKI SUKCES" - grudzień 2010
Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja osiągających sukces gospodarczy firm zarejestrowanych i działających na terenie Polski.
Realizowany przez konkurs program promocyjny, wpisujący się w szeroko pojętą "promocję dobra" ma za zadanie pokazać najlepsze przedsiębiorstwa i przebieg ich kariery gospodarczej będącej wynikiem własnych działań. Promocja zakończonych sukcesem przedsięwzięć gospodarczych służyć ma stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, będącego głównym czynnikiem rozwoju społecznego i przeciwdziałającym wzrostowi bezrobocia.
W dziesiątej jubileuszowej edycji konkursu PWiK Sp. z o.o. w Rybniku zostało laureatem Nagród Głównych i otrzymało:
Statuetkę Polskiego Sukcesu.

III. Program "Solidna Firma" - luty 2011
Program Solidna Firma od momentu inauguracji w 2002 roku wspiera i promuje rzetelne firmy, zarazem poddając je weryfikacji i tworząc bazę godnych zaufania przedsiębiorstw.
W roku 2010 PWiK Sp. z o.o. w Rybniku otrzymało: Brązowa Statuetkę . 
Specjalne wyróżnienie dla firm, które siedmiokrotnie pomyślnie przeszły proces weryfikacji

 IV. Solidny Pracodawca Śląska 2009 - czerwiec 2010
Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy.
Projekt powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim.

PWiK SP. z o.o. w Rybniku zostało uhonorowane tytułem:
„Solidny Pracodawca Śląska 2009”.